• Thai Food II

    Brettergartenstraße

อาหารไทยที่มีชีวิตชีวา

• ข้อจำกัดของเมือง

• พื้นที่กลางแจ้งขนาดใหญ่

• ระหว่างFürthและนูเรมเบิร์ก

• อาหารไทยสาขา 2 สาขาแรก

• ความรู้สึกฤดูร้อน

• ครัวแบบเปิด

• ทำให้มีชีวิตชีวา

• บนถนน